The periodic table of the elements

299 kr
Size:
Antal:

Det periodiska systemet på engelska med alla grundämnen, vikter och information om neutroner, bindningar och atomvikter. Framtagen i samarbete med Professor Gunnar Henriksson, Kungliga Tekniska Högskolan 

"Allting omkring oss består av grundämnen, och det finns över 100 stycken kända idag. Detta kan verka rörigt och komplicerat, men för nästan 150 år sedan organiserade Mendeljev och Meyer dem i det periodiska systemet. Detta ledde till kunskapen kunde systematiseras, och nya grundämnen upptäcktes baserat på luckor i systemet. I förlängningen kom det att inspirera till uppkomsten av kärnfysiken. Periodiska systemet är en av 1800-talets mest strålande vetenskapliga upptäckter, och än i dag av central betydelse för alla kemister." Gunnar Henriksson, Kungliga Tekniska Högskolan

Ram ingår ej. Läs mer om vårt miljövänliga papper och produktion här.