Friendsrapporten 2023

Friendsrapporten 2023

Friendsrapporten 2023 är ute och den är mer än oroande... Resultatet 2023 visar att barn i Sverige aldrig tidigare har rapporterat så höga nivåer av psykisk ohälsa som de gör nu.

Många barn känner sig ensamma och har svårt att hitta vänner på skolan. Dessutom visar rapporten att mobbning är en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa hos barn. Detta är en allvarlig situation som kräver åtgärder från alla samhällssektorer.

4 viktiga skyddsfaktorer

För att skydda barn från de negativa effekterna av mobbning och främja deras psykiska hälsa, lyfter rapporten fram fyra viktiga skyddsfaktorer:

1. Självreglering
Förmågan att hantera sina egna känslor och beteenden är avgörande för att kunna hantera motgångar och stressiga situationer. Genom att lära sig självreglering kan barn utveckla en känsla av kontroll och tilltro till sin egen förmåga att hantera svåra situationer.

2. Stöd från familjen
En trygg och stöttande familjemiljö är en viktig skyddsfaktor för barns psykiska hälsa. Genom att ha en familj som stöttar och uppmuntrar dem kan barn känna sig säkrare och mer självsäkra.

3. Stöd i skolan
Skolan är en viktig miljö för barns utveckling och välbefinnande. Genom att ha stödjande lärare och kamrater kan barn känna sig tryggare och mer inkluderade i skolmiljön.

4. Stöd från jämnåriga
Vänner och kamrater kan vara en viktig källa till stöd och skydd för barn som har utsatts för mobbning eller andra stressiga situationer. Genom att ha vänner som stöttar och uppmuntrar dem kan barn känna sig mindre ensamma och mer självsäkra.

Hur kan du stötta ditt barn?

En av de viktigaste skyddsfaktorerna är ert stöd hemma. Här nedan finner du konkreta råd, om vad du som förälder kan göra för stötta ditt barn:

💛 Förtydliga att det inte är ditt barns fel
Om ditt barn har blivit utsatt för mobbning, var tydlig med att du står på ditt barns sida och att det som hänt inte är hens fel. Ditt barn ska inte behöva ändra på sig för att bli accepterad eller väl behandlad.

💛 Lyssna på ditt barn
Lyssna och låt ditt barn sätta ord på sina känslor och upplevelser. Var tydlig med att mobbning och kränkningar aldrig är okej och betona att situationen går att förändra.

💛 Ge ditt barn strategier
Hjälp ditt barn med strategier, till exempel att blockera eller anmäla kränkande innehåll på nätet, säga ifrån om hen vågar eller hämta en vuxen. Ta situationen på allvar utan att överdriva. Fokusera på att hjälpa ditt barn att reda ut situationen, utan att hela tiden fokusera på det negativa.

💛 Rutiner och att göra roliga saker tillsammans
Barn som blir mobbade kan också få fysiska besvär som ont i huvudet eller magen, de kan ha svårt att koncentrera sig i skolan, äta sämre och kanske sova för lite. Hjälp ditt barn att ha en normal dygnsrytm, äta ordentligt och röra på sig. Du kan också göra saker tillsamman med ditt barn som hen tycker om och som ger energi, exempelvis baka, ta en promenad eller se en film tillsammans.

💛 Stärk barnets självbild och identitet
Ett barns självbild formas av hur hen blir behandlad av andra människor. Att bli mobbad påverkar både barnets identitet och självbild. Stärk ditt barn genom att påminna hen om alla bra egenskaper hen har. Med en stärkt självkänsla kan det vara lättare att stå emot dem som beter sig dåligt.

Lär dig mer här i Friends kunskapsbank 💛

Tillbaka till blogg