Ett oförglömligt samtal med Kajsa – Melkers mamma

Ett oförglömligt samtal med Kajsa – Melkers mamma

En del samtal lämnar eviga avtryck. Samtalet med Kajsa, Melkers mamma, var ett sådant.

Kajsas son Melker, föddes med dysmeli. Dysmeli innebär att man föds med annorlunda form eller avsaknad av en mindre eller större del av armen, handen, benet eller foten. I Melkers fall en arm.

Att växa upp utanför normen kan innebära utmaningar. Kajsa upplever att för Melker är det nog oftast omgivningen som tenderar att se hinder och svårigheter. Melker själv har en vilja av stål och ett “jäkla anamma”. 

" Vi försöker alltid pusha och stötta honom till att han klarar allt lika bra som andra och han hittar sitt egna sätt att klara saker. Hemma försöker vi att använda bara en arm ibland för att visa att det faktiskt går och att Melker klarar av samma saker men på sitt sätt” säger Kajsa. 

" Hemma förklarar vi alltid att alla är exakt lika mycket värda oavsett vem man är, hur man ser ut eller vart man kommer ifrån. För oss är det viktigt att alla får lov att vara olika och att alla behandlas med värdighet”, berättar Kajsa

Kajsa anser att det är otroligt viktigt att normalisera olikheter och visa att varje individ är unik, utsidan som insidan. Hon jämför det med att människors olika hudfärger är något normalt, och att det på samma sätt borde vara normalt med funktionsvariationer eller andra olikheter.

 "Vi borde visa mer människor med olikheter i filmer, reklam, kampanjer och beskriva dem i böcker. Vi borde prata om det i radio, på TV, på arbetsplatser och i skolor – ja, överallt! Jag hoppas att samhället en dag kommer att acceptera och inkludera ALLA som de är", avslutar Kajsa

Tillbaka till blogg