Vi vill göra kunskapen tillgänglig i vardagen
för alla. Detta gäller både viktig, intressant och rolig kunskap. Vi  paketera kunskapen så att den blir både tillgänglig och självklar i din vardag. Vi vill nu veta vilken kunskap du vill ha på din vägg? Vad behöver du för kunskap i din vardag? 

Psst..  håll koll på din mail efter att du skickat ditt eller dina önskemål.. det kommer nog något du uppskattar 💫

Skicka ditt bidrag till: studio@kunskapstavlan.se